Publikacje

  1. Wybrane problemy logopedyczne; Bydgoszcz, 1993, WSP.
  2. Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu; Bydgoszcz, 1992, WSP.
  3. Piosenka  w usprawnianiu mowy u dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz, 1993, WSP.
  4. Ćwiczenia usprawniające mowę u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Bydgoszcz, 1993, TANAN.
Reklamy