O autorce

Urodziłam się w Grudziądzu, gdzie skończyłam Liceum Pedagogiczne i Szkołę Muzyczną.

Dalsza edukacja to:

  • Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
  • Uniwersytet Warszawski

Pracę doktorską napisałam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr.hab. Aleksandra Hulka.

Byłam stypendystką Uniwersytetu z Koln.

Oprócz publikacji naukowych opracowałam wiele pomocy naukowych
usprawniających mowę i słuch fonematyczny.

Do 2000 roku byłam pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Prowadziłam wykłady i ćwiczenia z zakresu logopedii.

Reklamy