Metoda ortofoniczno-muzyczna

Opracowana przez mnie metoda ortofoniczno-muzyczna ma zastosowanie w profilaktyce i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy. Ma służyć utrwaleniu prawidłowej wymowy głosek oraz kształceniu i doskonaleniu słuchu fonematycznego, narządów mowy oraz układu oddechowego.Efektywność metody zbadałam eksperymentalnie i opisałam w pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Hulka nt „Metoda ortofoniczno-muzyczna w rewalidacji dzieci z parasygmatyzmem”. UW, Warszawa, 1979.

Podstawą metody są piosenki ze specjalnie dobranymi tekstami ortofonicznymi do utrwalania poszczególnych głosek oraz ćwiczenia słuchu fonematycznego. Utwory używane w pracy z dziećmi powinny mieć łatwy i melodyczny tekst muzyczny, tak aby nie stwarzały dodatkowych trudności. Tekst słowny natomiast powinien zawierać trudności artykulacyjne.

PRZYKŁADOWE PIOSENKI

Reklamy