Konspekty zajęć ortofonicznych

Poniżej znajdą Państwo konspekty zajęć ortofonicznych do wykorzystania przez logopedów do pracy w przedszkolach.

 GŁOSKA „S”

1. Grupa wiekowa: 4-latki
2. Temat: Kształtowanie prawidłowej wymowy głoski s na podstawie zabawy „Gąski na spacerze”.
3. Materiał programowy:
– naśladowanie słyszanych odgłosów – ćwiczenia artykulacyjne z głoską s
4.
Cele:
– poznawczy: zapoznanie z zabawą „Gąski na spacerze”
– kształcący: usprawnianie wymowy
– wychowawczy: wdrażanie do wspólnej zabawy grupowej
5. Metody:

– czynna: stawianie zadań do wykonania
– słowna: rozmowa
– oglądowa: pokaz
6. Środki dydaktyczne:
ilustracje gęsi, obrazki zawierające w swych nazwach głoskę s
7. Organizacja:

liczba dzieci – cała grupa
miejsce – sala przedszkolna
czas trwania: 15 minut

Plan zajęć
1. Ćwiczenia słuchowe
2. Zabawy usprawniające narządy mowy
3. Zabawa „Gąski na spacerze”
4. Nazywanie obrazków z głoską s

Tok zajęć
WSTĘP
1. Ćwiczenie słuchowe
Jedno z dzieci ma zasłonięte oczy i odgaduje, co słychać. Są to odgłosy darcia papieru, stukanie klocków, szum wody, brzęk szkła, itp.
2. Zabawy usprawniające narządy mowy (język i wargi)
„Niedźwiadki”
Dzieci „niedźwiadki” chodzą po sali i naśladują ruchy niedźwiadków (ciężko stąpają). Na klaśnięcie, niedźwiadki zatrzymują się i „zlizują miód z górnej wargi”, przesuwając w tym celu wokół niej silnie językiem.
„Kotki”

Dzieci „kotki” biegają po sali. Gdy usłyszą odgłosy bębenka stają w miejscu i piją mleko z miseczki.

ROZWINIĘCIE
1. Zabawa
„Gąski na spacerze”
Gąski bardzo lubią spacery, dlatego chętnie wyruszają na wędrówki. Pewnego razu gąski wybrały się w świat. Szły sobie gęsiego, jedna za drugą i wesoło gęgały „gęgu, gęgu, gęgu”. Nagle do gąsek podbiegł piesek i zaczął szczekać hau, hau, hau. Gąskom nie podobało się to szczekanie pieska i zaczęły groźnie syczeć: sssss………ssssss……….ssssss. Piesek przestraszył się syczących gęsi i uciekł.
Opis zabawy: w zabawie biorą udział wszystkie dzieci. Jedno z nich jest pieskiem. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, zmieniając rolę pieska.

2. Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki z głoską s (sowa, sanki, samolot, sukienka, sałata, las, pies, pasek, słonko, pasta, sosna). Rozmowa na temat oglądanych obrazków.

ZAKOŃCZENIE
Podziękowanie dzieciom za udział w zabawach. Pochwały dla dzieci wyróżniających się.

GŁOSKA „Z”

1. Grupa wiekowa: 4-latki
2. Temat: Utrwalenie głoski „z” w zabawie „Uprzykrzona mucha”
3. Cele:
– poznawczy: zapoznanie dzieci z zabawą „Uprzykrzona mucha”
– kształcący: kształtowanie prawidłowej wymowy
– wychowawczy: rozmowa na temat czystości, higieny
4. Metody:
– czynna: stawianie dzieciom zadań do wykonania
– słowna: rozmowa
– oglądowa: pokaz, ilustracje
5. Pomoce dydaktyczne: obrazki z głoską „z”
6. Organizacja zajęć:
miejsce – sala przedszkolna
liczba dzieci – cała grupa
czas trwania zajęć: ok. 15 minut

Plan zajęć
1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy (zabawy: koniki, „Języczek na defiladzie”)
2. Ćwiczenia słuchowe (zabawa „Chodzenie za głosem”)
3. Ćwiczenia artykulacyjne (zabawa „Uprzykrzona mucha”, nazywanie obrazków)
4. Zakończenie

Tok zajęć

WSTĘP (ćwiczenia usprawniające narządy mowy i ćwiczenia słuchowe)

1. Zabawa „Koniki”
Dzieci dobierają się parami i w rytmie granym na bębenku biegają po sali jedno za drugim (konik i woźnica połączeni lejcami). W przerwie między akompaniamentem, koniki parskają (przez wprawianie ust w drgania). Woźnica cmoka, by konik biegł dalej. Po kilkakrotnym powtórzeniu zabawy należy dokonać zmiany woźnicy.

2. Zabawa „Język na defiladzie”
Język maszeruje jak żołnierz na defiladzie
– raz – czubek języka na górną wargę,
– dwa – czubek języka do lewego kącika ust
– trzy – czubek języka na dolną wargę
– cztery – czubek języka do prawego kącika ust

3. Zabawa „Chodzenie za głosem”
Jedno z dzieci ma zasłonięte oczy. Dzieci siedzą w kole. Dziecko wskazane przez nauczyciela mówi – tu jestem. Dziecko po usłyszeniu kolegi, idzie w jego kierunku.

ROZWINIĘCIE
1. Zabawa „Uprzykrzona mucha”
Do mieszkania wleciała mucha i zaczęła hałasować bzzzz. Mały Pawełek chciał muchę wygonić, lecz mucha usiadła na firance i zawołała bzzz. Pawełek dalej gonił muchę, która usiadła na stole, bzycząc bzzz, następnie usiadła na drzwi i bzyczała bzzzz. Po chwili mucha podniosła się i ponownie poleciała, usiadła na krześle i bzyczała bzzz, bardzo niezadowolona, że Pawełek ją ciągle goni. W końcu, gdy chłopiec już zwątpił trochę, że wygoni muchę, ta odleciała przez uchylone okno, ciągle bzycząc bzzz.
Opis zabawy: w zabawie bierze udział kilkoro dzieci, które naśladując bzyczenie muchy (bzzz), biegają po sali. Jedno z dzieci chce muchy wygonić, wówczas przebiegają one na inne miejsce, bzykając bzzz.
2. Nauczyciel pokazuje dzieciom kilka obrazków z głoską „z”: zegar, zapałki, zamek, zagadka, zero, wazon, lizak, gwizdek, gniazdo. Dzieci nazywają obrazki i następnie rozmawiają z nauczycielem na ich temat.

ZAKOŃCZENIE
Podziękowanie dzieciom za udział w zabawach. Pochwały dla dzieci wyróżniających się.

GŁOSKA „C”

1. Grupa wiekowa: 4-latki
2. Temat: Utrwalenie głoski „c” w wymowie na podstawie zabawy „Świerszcz za kominem”
3. Cele:
poznawczy: zapoznanie dzieci z zabawą „Świerszcz za kominem”
kształcący: kształtowanie prawidłowej wymowy
wychowawczy: wdrażanie do zabaw zespołowych
4. Metody:
czynna: stawianie zadań dzieciom
słowna: rozmowa
oglądowa: pokaz świerszcza na obrazku
5. Pomoce dydaktyczne: ilustracja świerszcza
6. Organizacja zajęć:
liczba dzieci: cała grupa
czas trwania: 15 minut

Plan zajęć
1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy (zabawa „Żywe lustro”)
2. Zabawa artykulacyjna: „Świerszcz za kominem”
3. Ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny
4. Zakończenie

Tok zajęć

WSTĘP
1. Zabawa „Żywe lustro” (usprawnienie narządów mowy)
Dwoje dzieci stoi naprzeciwko siebie. Jedno z nich wykonuje jakieś ćwiczenie języka lub warg, drugie naśladuje go. Po pewnym czasie dzieci zamieniają się rolami.

ROZWINIĘCIE
1. Zabawa „Świerszcz za kominem”
Dawno, dawno temu, kiedy budowano drewniane domy, gromadziły się przy kominie w kuchni świerszcze i opowiadały dzieciom bajki…
Była sobie Baba Jaga
miała chatkę z masła,
a w tej chatce same dziwy…
cyt, cyt, cyt (grają świerszcze na skrzypeczkach)
cyt, cyt, cyt
Była sobie raz królewna,
pokochała grajka,
król wyprawił im wesele…
cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt

Opis zabawy: w zabawie biorą udział wszystkie dzieci. W przerwie między bajkami naśladują grę na skrzypkach i mówią: cyt, cyt, cyt

2. Ćwiczenie usprawniające słuch fonematyczny
Nauczyciel wymawia różne głoski, dzieci klaszczą, gdy słyszą głoskę c (C). np. d,w, s,k, ż, f, c, l, r, t ,z
3. Dzieci wyszukują wyrazy z głoską c (cyrk, cebula, pajac itd.)

ZAKOŃCZENIE
Podziękowanie dzieciom za udział w zabawach. Pochwały dla dzieci wyróżniających się. Na zakończenie – niespodzianka (zagadka)

Zagadka
Albo stoję, albo wiszę.
Dzieci na mnie kredą piszą.

GŁOSKA „SZ” (S)

1. Grupa wiekowa: 5-latki
2. Materiał programowy:
– ćwiczenia usprawniające narządy mowy i słuch fonematyczny
– słuchanie i nauka wiersza
3. Temat: Utrwalenie głoski „Sz” (s) na podstawie wiersza „Drukarz”
4. Metody:
– ortofoniczno-muzyczna
– wiersz, rozmowa
5. Środki dydaktyczne: instrumenty perkusyjne
6. Cele:
– poznawczy: zapoznanie z treścią wiersza „Drukarz”
– kształcący: usprawnianie motoryki narządów mowy, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie prawidłowej wymowy głoski sz
7. Organizacja:
liczba dzieci: cała grupa
czas trwania: 20 minut
miejsce: sala przedszkolna

Plan zajęć
1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
2. Ćwiczenia oddechowe
3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
4. Ćwiczenia artykulacyjne (powtarzanie wyrazów z głoską sz, nauka wiersza „Drukarz”)

Tok zajęć
WSTĘP
1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
– zaokrąglanie ust
– spłaszczanie ust
– kląskanie czubkiem języka w podanym rytmie
– cmokanie
– zagwizdać parę razy na jednym tonie
2. Ćwiczenie oddechowe
Dzieci dmuchają na gorący talerz zupy, a następnie wąchają kwiatki.
3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
a) Nauczyciel wymawia wyrazy z głoską z sz lub s. Gdy dzieci słyszą głoskę sz pocierają dłoń o dłoń (sowa, sanki, szyba, szelki, szkoła, szklanka, sukienka, kasztany) itp.
b) Nauczyciel mówi wiersz „Drukarz”. Dzieci szeleszczą kartką papieru, gdy słyszą wyraz z głoską sz.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA (ćwiczenia artykulacyjne)

Dzieci mówią wyrazy z głoską sz i jednocześnie klaszczą w ręce
Przykłady: szalik, szafa, ptaszek, daszek, kosz, szpilka, sztandar, gruszka, poduszka, marsz.
Dzieci mówią zdania z głoską s (sz) z towarzyszeniem grzechotki.

Staszek pisze wiersze.
Pod szafą siedzą myszy.
Wszyscy muszą pracować.
Przy szkole rosną sosny.
Zbyszek pisze wiersze.

Nauka wiersza „Drukarz”, sł. J. Brzechwa

Wydrukował książkę drukarz,
a ty w niej wierszyków szukasz.
Gdy podrośniesz już troszeczkę
sam przeczytasz tę bajeczkę.

ZAKOŃCZENIE
Podziękowanie dzieciom za udział w ćwiczeniach. Na zakończenie  – zabawa ruchowa „Pociąg”. Dzieci tworzą pociągi, wymawiając sylaby szu, szu, szu, ruszają w podróż (akompaniament bębenka).

GŁOSKA „R”

1. Grupa wiekowa: 5-latki
2. Materiał programowy:
– poprawne wymawianie wszystkich głosek
– wzbogacanie słownictwa uczniów
3. Temat: Utrwalenie głoski r w zabawach dźwiękonaśladowczych.
4. Metody:
czynna – udział w zabawach, wykonywanie poleceń
słowna – rozmowa
oglądowa – pokaz ilustracji
5. Cele:
– poznawczy: utrwalenie nazw ptaków (wróbel, wrona, gołąb)
– kształcący: utrwalenie prawidłowej wymowy głoski r, usprawnianie narządów mowy i słuchu fonematycznego
– wychowawczy: opieka zimą nad ptakami
6. Środki dydaktyczne: ilustracje ptaków
7. Organizacja:
– liczba dzieci: cała grupa
– miejsce: sala przedszkolna
– czas trwania: 20 minut

Plan zajęć
1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
3. Zabawa dźwiękonaśladowcza
4. Zakończenie

Tok zajęć
WSTĘP
1. Ćwiczenia narządów mowy
– oblizywanie warg
– parskanie (wprawianie ust w drgania)
– kierowanie języka w kąciki ust: w prawo, w lewo
– kląskanie czubkiem języka
2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
Zabawa „Miś się bawi razem z nami”
Każde z dzieci otrzymuje lizak, na którego jednej stronie narysowany jest miś, na drugiej kolorowy papier. Dzieci pokazują misia wówczas, gdy słyszą wyrazy z głoską r.
Przykłady wyrazów: radio, lampa, jajko, jeden, lala, korale, parasolka, rower, rak, futerko, żyrafa.
Dzieci zgadują, jaki dźwięk jest na końcu wyrazów: klucz, Czarek, rower, motor, mur, deszcz, kot, katar, aparat, skorupa, lampa, parasol, tramwaj.

ROZWINIĘCIE (ćwiczenia artykulacyjne)
Nauczyciel mówi, że dzieci będą uczyły się mówić ładnie głoskę r. Nauczyciel dzieli dzieci na kilka grup. Jedna z grup otrzymuje polecenie, iż będzie naśladowała grę na trąbce (tra, ta, ta, tratata, tratata, tratata). Inna grupa naśladuje warkot samochodu (trum, trum, trum). Inna grupa – to wrony (kra, kra, kra). Jest też grupa wróbli  – ćwir, ćwir, ćwir; słowików – czyr, czyr, ćwiryk; gołębi – gruchu, gruchu, gruchu. W trakcie zabawy poszczególne grupy zmieniają się rolami. Po skończonej zabawie odbywa się rozmowa na temat opieki zimą nad ptakami.

ZAKOŃCZENIE
Podziękowanie dzieciom za udział w zabawie.

Reklamy